Vsem šolarjem bodo tabele za množenje in deljenje, postavljene nad delovno mizo ali v zvezku za matematiko, prišle prav. Samo natisnite jih, izrežite in postavite ali prilepite na izbrana mesta. Tudi ko boste vse znali, jih je dobro imeti pri roki za opomnik ali potrditev naučenega.

Tabelo za deljenje lahko razrežete na majhne kartice in vadite vsako število posebej.